Spoločnosť Primamont sa podieľa na ochrane a tvorbe životného prostredia, ako aj na
obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného prostredia. Zabezpečuje likvidáciu a odvoz odpadu, ako starý nábytok, zariadenia, vypratávanie pivníc, garáži, budov, likvidáciu výpočtovej techniky, elektrospotrebičov a pod.

Copyright 2020 – ocean WP, theme edited Pavol Révai