Vypratávanie domov, bytov, skladov a kancelárií.

odvoz odpadu a vypratávanie bytových a nebytových priestorov

– Ponúkame vypratávacie služby bytových a nebytových priestorov.
– Likvidácia a odvoz starého nábytku, zariadení a strojov na smetisko.
– Nábytok v prípade potreby demontujeme alebo po dohode s majiteľmi rozbíjame.