Vypratávanie domov, bytov, skladov a kancelárií.

starosti s nepotrebným odpadom nechajte na nás

Vypratávame a likvidujeme nepotrebný nábytok, šaty a rôzny stavebný materiál.

Vybavte si svoje povinnosti v kľude, a starosti s nepotrebným odpadom nechajte na nás.

Spoločnosť Primamont sa podieľa na ochrane a tvorbe životného prostredia, ako aj na
obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného prostredia. Zabezpečuje likvidáciu a odvoz odpadu, ako starý nábytok, zariadenia, vypratávanie pivníc, garáži, budov, likvidáciu výpočtovej techniky, elektrospotrebičov a pod.

Neváhajte požiadať o nezáväznú cenovú ponuku

0915 061 217

primamont@gmail.com