Sťahovanie klavírov a iných ťažkých bremien

sťahovanie a preprava klavírov

Sťahovanie klavírov
-Sťahovanie pianín a koncertných krídel.
-Sťahovanie ťažkých bremien a trezorov.
-Sťahovanie tlačiarenských strojov a ostatnej elektroniky.