Sťahovanie klavírov a iných ťažkých bremien

žiadne bremeno pre nás nieje príliš ťažké

Sťahovanie pianín a koncertných krídel.

Sťahovanie ťažkých bremien a trezorov.

Sťahovanie tlačiarenských strojov a ostatnej elektroniky.

Neváhajte požiadať o nezáväznú cenovú ponuku

0915 061 217

primamont@gmail.com